Contoh perbuatan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat adalah….

Contoh perbuatan menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat adalah….

a. mendirikan pos-pos penjagaan di lingkungan sendiri

b. menolong setiap orang yang memerlukan bantuan

c. bersedia antre dalam mengurus pembayaran rekening listrik

d. mengadakan kerja bakti rutin pada setiap awal bulan

e. membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan

Jawaban: c

close